O NÁS        SLUŽBY        AKTUÁLNĚ        TVŮRČÍ DÍLNA        DOKUMENTY        FOTOGALERIE        KONTAKT        PODPORUJÍ NÁS

 
 

Denní centrum pro seniory JIZERA, z.s. je dobrovolné, nezávislé, neziskové, nepolitické sdružení fyzických a právnických osob sledujících společný zájem.

Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, poskytovanou se zaměřením na potřeby osob se zdravotním postižením
a seniory. Služby v sobě zahrnují činnosti, které podporují samostatnost a rozvíjí činorodost člověka. Tyto služby Vám rovněž umožní navázat nové vztahy i přátelství,
dále přispívá ke zkvalitnění života seniorů a zdravotně postižených osob.

Umožněním setkávání, aktivní trávení volného času, vybudování zázemí, slouží pro vzájemné neformální setkávání seniorů a zdravotně postižených občanů.

"Služba je poskytována s cílem posilovat sociální začleňování uživatelů."

principy organizace
týmová a otevřená komunikace - profesionální přístup - otevřenost a flexibilita - neustálý rozvoj a zkvalitňování


 NAJDETE NÁS V BAKOVĚ NAD JIZEROU A V MNICHOVĚ HRADIŠTI

Potřebuje váš člen rodiny pomoc při zvládání běžných denních úkonů a s péčí o svou osobu? Jste přes den v práci, ale zároveň nechcete trvale umístit svého blízkého mimo domov?

NABÍZÍME MOŽNOST PEČUJÍCÍM RODINÁM POSTARAT SE O JEJICH BLÍZKÉ BĚHEM DNE S ODBORNOU PÉČÍ A PODPOROU

- pro seniory a dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, i pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou

- naši klienti mají možnost strávit den aktivně ve společnosti svých vrstevníků

- úleva pro pečující rodinu, s režimem se časově přizpůsobíme

Víme, že není jednoduché si představit, jak denní stacionář funguje. Přijďte se k nám po telefonické domluvě nezávazně podívat. Samozřejmostí je adaptační období, abychom se mohli lépe poznat. Pro domluvení osobní schůzky nás kontaktujte na tel. 725 787 577.

Přijďte nás navštívit, každý týden můžete pod vedením pracovníků centra vyrábět a tvořit. Chcete si zábavnou formou procvičit paměť? Tematicky zaměřený program vždy ve čtvrtek od 9 do 11 hodin v Mnichově Hradišti a v pondělí od 9 do 11 hod v Bakově nad Jizerou.